FREE VIDEOS

Ֆրիդա Ջորդան

9784 0 0
Video details

21-րդ դարի հայ կնոջը խորհրդանշող բիոքիմիկոս, պրոֆեսոր Ֆրիդա Ջորդանը, ով 2000թ-ին Հայաստանում հիմնել է «Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեստոր» բարեգործական հիմնադրամը՝ արդյունքում փրկվել են բազմաթիվ մարդկային կյանքեր, փոխվել ճակատագրեր:

Video TV

Item per page 36
1-36 of 271